Get Adobe Flash playerNr projektu: RPDS.10.02.01-02-0035/18

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacj@

Nr konkursu: RPDS. 10.02.01-IZ.00-02-289/18

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny

 

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr RPDS.10.02.01-02-0035/18-00 z dnia 24.10.2018 r.  o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Nowoczesna edukacj@ - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego startuje z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Beaty Czeczot w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku. Projekt realizowany będzie do roku 2020, a kwota projektu opiewa na około 200 000 zł.

 

Projekt zakłada kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Projekt uwzględnia również wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

W ramach projektu szkoła wzbogaci się o nowoczesne pracownie: fizyczno- chemiczną, przyrodniczą, informatyczno- językową, geograficzno- przyrodniczą, matematyczną oraz pracownię sensoryczną.

 

Grupą docelową w projekcie są uczniowie SP w Smolniku, którzy będą mogli korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz rozwija uzdolnienia, w tym uczestniczyć w zajęciach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Zorganizowane zostaną również: koła zainteresowań, warsztaty, laboratoria dla uczniów, zajęcia organizowane poza lekcjami lub poza szkołą.

 

 

W szkole będzie prowadzone również doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). Działania zostaną uzupełnione o zajęcia z psychologiem, aby ułatwić uczniom odnalezienie swojego miejsca w szkole i codzienną naukę, chroniąc ich przed wykluczeniem.

 

Dodatkowo zaplanowano wyjazdy na wycieczki edukacyjne, które będą uzupełnieniem i atrakcyjnym przekazem dodatkowych treści nauczania. Zwieńczeniem pracy uczniów w ramach projektu będzie przeprowadzenie prezentacji – rodzaju ogólnoszkolnego festiwalu wiedzy, podczas którego uczniowie będą mogli pochwalić się efektami swojej pracy.

 

Wprowadzenie dodatkowych zadań kształtujących umiejętności kluczowe wpłynie na możliwości osiągnięcia przez naszych uczniów kompetencji, tj.:

- skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach,

- efektywnego współdziałania w zespole,

- rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

- sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

 

W ramach projektu realizowane są w naszej szkole następujące zajęcia:

 

Lp.

Zajęcia

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia

1

Matematyka - Przez rozrywkę do wiedzy

A. Kamińska

PIĄTEK

2

Matematyka - Odkrywaj ujawniaj wyjaśniaj

I.K- Flaszyńska

CZWARTEK

PIĄTEK

3

Mały Odkrywca klasa I

K. Żubrecka

PIĄTEK

4

Mały Odkrywca klasa I

K.R-Zygmunt

PIĄTEK

5

Mały Odkrywca klasa II

M.Mazur

CZWARTEK

6

Mały Odkrywca klasa II

M. Sz-Witecka

PONIEDZIAŁEK

7

Mały Odkrywca klasa III

I.Tarnarzewska

PIĄTEK

8

Mały Odkrywca klasa III

A. Kościelniak

PIĄTEK

9

Jak zostać królową angielską

A. Wrona

PIĄTEK

10

Ich lerne selbst – koło języka niemieckiego

B. Czeczot

WTOREK

11

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka”

K. Janiszek

PONIEDZIAŁEK

PIĄTEK

12

Matematyka nie musi być straszna

U. Skrzęta

WTOREK,

ŚRODA

13

Koło fizyczne – Eksperymentuj z nami 

K. Stefańska

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

14

Zajęcia z biologii – Od komórki do organizmu

K. Mocek

WTOREK

15

Ćwiczenie czyni mistrza – Ubung macht den Meister

L. M- Szurakowska

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

16

Geografia dla ciekawych

K. Waniczek

WTOREK,

ŚRODA

17

Mistrzowie klawiatury – koło informatyczne

P. Suchanecki

PONIEDZIAŁEK

18

Zajęcia z j. Angielskiego – World of communication

M. Smusz

ŚRODA

19

Angielski wokół nas – English around us

A. Sazońska

PONIEDZIAŁEK

20

Koło chemiczne Eksperymentuj z nami

G. Kołodziejczyk

WTOREK

21

Przyjazna edukacja – nauka przez zabawę

J. Smusz

PIĄTEK

22

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka”

J. Litwinowicz

PONIEDZIAŁEK

23

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka”

I K.-Flaszyńska

PONIEDZIAŁEK