Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

Skrzydłami orła niesieni ku wolności

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przywiązanie do tradycji stanowi jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania placówki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli biorą czynny udział we wspólnym świętowaniu. Rocznice ważnych wydarzeń historycznych celebrowane są zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Społeczność szkolna angażuje się w przedsięwzięcia organizowane na terenie naszej Małej Ojczyzny-Leśnej.
       Przypadająca w tym roku 100 rocznica niepodległości Polski była dla nas świętem wyjątkowym. Do jej obchodów wprowadził nas przygotowany przez nauczycieli historii i muzyki Tydzień Patriotyczny, którego zwieńczeniem stały się gminne obchody Święta Niepodległości.
Liczna grupa uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych miała możliwość zaprezentowania się przed społecznością Leśnej w spektaklu patriotycznym” Skrzydłami orła niesieni ku wolności”.
            Przedstawienie w symboliczny sposób ukazało losy Ojczyzny, a jego motywem przewodnim stała się wzruszająca historia Białego Orła, który towarzyszył Polakom od zarania dziejów, poprzez okres zaborów,zrywów powstańczych, do odzyskania upragnionej wolności. W interpretacji uczniów można było usłyszeć bogactwo tekstów patriotycznych nawiązujących do dramatycznych
 i ważnych wydarzeń z historii naszego kraju, prezentujących postać marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i nawiązujących do współczesności. W warstwie muzycznej można było dostrzec zarówno tradycyjne  pieśni patriotyczne, jak i współczesne piosenki , które w doskonały sposób ilustrowały przedstawiane sceny . 
     Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na rozgrywające się na scenie wydarzenia, co dawało nieukrywaną satysfakcję młodym artystom . 
          Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku pragnie złożyć serdeczne podziękowania  nauczycielom oraz ich podopiecznym za odpowiedzialność, zaangażowanie, wspópracę, kreatywność, których efektem było wyjątkowe, patriotyczne widowisko.

GALERIA ZDJĘĆ