Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

SPOTKANIE Z PANEM WŁOCHEM

alt„W DUCHU PRAWDY  O… NIEPODLEGŁOŚĆ,,
  „Można mnie stamtąd wyrzucić,
   Można mi kazać nie wrócić,
   Można mnie z żywych wymazać,
  Wygnać, przepędzić za płoty,
  Ale jak można zakazać tęsknoty”
                                                Stanisław Baliński
Kresy Wschodnie to wymazana historia kilkudziesięciu pokoleń. Uświadomiwszy to sobie powinniśmy czuć ciężar pamięci. Po II wojnie światowej w wyniku tzw. repatriacji blisko 2 miliony ludzi zza Buga ( tereny obecnej  Ukrainy ,Litwy i Białorusi )osiedliło się w nowych granicach powojennej Polski Ludowej. Znaczna część z nich przyjechała na Ziemie Odzyskane.
        Tu na Dolnym Śląsku , wielu Kresowian otrzymało „ SWÓJ NOWY DOM” . Jak wyglądało ich życie przed wyjazdem i repatriacją? Co zostawili  na swojej ojczystej ziemi? Czy zachowały się miejsca Pamięci Narodowej – polskie cmentarze, kościoły, szkoły -kto o nie teraz dba?
       Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie kl. IV- VI dnia 8 listopada, podczas spotkania z Gościem- Panem Wiesławem Włochem- członkiem Stowarzyszenia Armii Krajowej, którego rodzice urodzili się na Kresach Wschodnich, gdzie spędzili swoje dzieciństwo oraz  szkolne lata . Zaproszony gość wielokrotnie odbył podróż w rodzinne strony, aby przyjrzeć się z bliska i zapoznać z przeszłością, którą znał wcześniej tylko z tęsknych opowiadań . Dlatego też z ogromną pasją i zaangażowaniem emocjonalnym, Pan Wiesław odpowiadał na zadawane pytania, przygotowane przez grupę uczniów pod kierunkiem p. A. Bierły oraz M. Gąsiorowskiej.
       Koniec wywiadu uwieńczył wzruszający występ artystyczny grupy artystów, prowadzonych przez p. D.Kusibab i M. Michalik. Montaż słowno- muzyczny- nawiązujący tematyką do kresów wschodnich, rozpoczął pięknie i odświętnie odśpiewany przez dzieci Hymn Sybiraków. Całość występu ubogaciła wymowna  prezentacja multimedialna oraz niezwykle ciekawa gazetka tematyczna, przygotowana przez p. A. Bierłę i M. Szczęsną- Witecką. 
        Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Beata Czeczot serdecznie podziękowała  zaangażowanym w organizację spotkania dzieciom i nauczycielom, a zaproszonemu Gościowi  wraz z grupą uczniów, w dowód wdzięczności  wręczyła symboliczną wiązankę kwiatów.
 Pan Wiesław, nie ukrywając wzruszenia i zadowolenia,  również wyraził ogromną wdzięczność za organizację tak wspaniałego i wartościowego spotkania oraz za wszystko, czego doświadczył tego dnia.  Otrzymaną wiązankę kwiatów , postanowił zanieść swojej Mamie, która choć nie mogła być obecna na spotkaniu, to sercem, duszą i pamięcią pozostaje zawsze blisko miejsca, gdzie spędziła swoją  dzieciństwo i młodość.
                                                                                  red. A. Bierła, D.Kusibab, M.Michalik
ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ