Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015

...Teraz wakacje skończone,

tornistry i teczki czekają na wszystkich i zaraz zawoła dzwonek...”

mogli zaśpiewać uczniowie wszystkich szkól w Polsce 1 września 2014 roku.

Pierwszy dzwonek powitał nas w poniedziałek o godzinie 11.00.
Po Mszy Świętej w kościele Chrystusa Króla i uczestnictwie w obchodach 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczniowie naszej szkoły, licznie przybyli rodzice i nauczyciele spotkali się w hali sportowej naszej placówki, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2014/2015. 
Podczas inauguracji towarzyszyli nam zaproszeni Goście i Przyjaciele szkoły w osobach:
Zastępca Burmistrza Leśnej- Pani Małgorzata Gut- Twardowska;
Przewodnicząca Rady Rodziców i radna Rady Miejskiej- Pani Beata Kurdziko;

Dyrektor MOPS w Leśnej- Pani Marta Misiewicz;

przedstawiciel LTS Leśna- Pan Robert Czeczot;

Wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego nadało uroczystości podniosły nastrój.Uczennice kl. VI- Wiktoria i Pola przypomniały wszystkim o bohaterach sprzed 75 laty, gdy pierwszy września nie rozpoczął się dzwonkiem, lecz wybuchem II wojny światowej.
Następnie głos zabrała p. dyrektor szkoły- Beata Czeczot, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie ciepło zwróciła się do pierwszoklasistów- uczniów rozpoczynających przygodę szkolną oraz tych, którzy wkroczyli w kolejny etap edukacyjny- uczniów klas czwartych.W przemówieniu nie mogło zabraknąć życzliwych słów do pozostałych uczniów, w tym szóstoklasistów, którzy w tym roku, swój najważniejszy jak dotąd test, będą pisali w nowej formule.

Z zaproszonych gości głos zabrała Zastępca Burmistrza Leśnej- pani Małgorzata Gut- Twardowska, życząc uczniom wytrwałości w nauce, a nauczycielom- sukcesów w pracy dydaktycznej.
Pani wicedyrektor szkoły- Maria Załęczna przedstawiła wychowawców klas oraz nowych nauczycieli.
Uwieńczeniem inauguracyjnych uroczystości był krótki występ artystyczny, w którym uczniowie klas starszych : Wiktoria, Ania, Kuba, Pola, Oliwia i Liwia- przywitali pierwszoklasistów w serdeczny, a zarazem humorystyczny sposób.
Po apelu uczniowie w radosnym nastroju udali się do klas, na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie ze swoimi wychowawcami.

W imieniu dyrekcji oraz grona pedagogicznego życzymy uczniom, aby w rozpoczętym
roku szkolnym 2014/2015 , ich systematyczny wkład we własny rozwój przynosił im nie tylko satysfakcję, ale również zaowocował licznymi sukcesami w postaci wysokich wyników nauczania oraz osiągnięciami w przyszłych konkursach i zawodach sportowych .

red. M. Gąsiorowska i M. Michalik