Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”

Dnia 5 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość  Pasowania na Ucznia, której celem było włączenie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

Stu uczniów klas pierwszych w tym 46 sześciolatków w  rytmie POLONEZA przywitało zaproszonych gości, dyrekcję, nauczycieli, rodziców oraz starsze koleżanki i kolegów. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem . Popisali się znajomością wiedzy o kraju, bezpieczeństwie i ruchu drogowym. Pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu p. dyrektor Beata Czeczot dokonała ceremonii pasowania , dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej” ,  a  wicedyrektor p. Maria Załęczna wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.

      Po ceremonii Pasowania głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły oraz Burmistrz Miasta Leśnej - Jan Surowiec ,który gratulował  pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzył sukcesów  w nauce. Pani dyrektor podarowała  pierwszoklasistom kosz pełen słodyczy.

 Była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne.

 Pełni wrażeń, w towarzystwie rodziców uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek. Ten miły i wesoły dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

Zapraszamy do galerii.

Wychowawcy klas I

A. Bierła ,M. Kuźmicz-Kuźmińska ,

M. Szczęsna -Witecka ,J. Litwinowicz, M. Stachnik