Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie”

W naszej szkole, jak każdego roku ,celebrujemy tradycje związane z obchodami świąt narodowych.

Tuż przed gminnymi obchodami Święta Niepodległości , 7 listopada uczniowie i nauczyciele wzięli udział w okolicznościowym apelu poświęconemu 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Usłyszeliśmy wiele fragmentów poezji patriotycznej oraz wsłuchaliśmy się w melodie i słowa znanych pieśni patriotycznych. Widzowie-uczniowie naszej placówki z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w uroczystym apelu, dowiadując się o bolesnej historii naszej ojczyzny, okupionej walkami o jej suwerenność i niezależność. Wspólnie świętowaliśmy odzyskanie niepodległości nie tylko w szkole, ale również podczas uroczystości gminnej.

 

 Dnia 10 listopada  2014 roku uczniowie naszej szkoły z udziałem pocztu sztandarowego wzięli udział w gminnych obchodach  Narodowego Święta Niepodległości . Nasi przodkowie z trzech zaborów wspólnymi siłami budowali wolną Polskę. Dzisiaj wyciągajmy z historii Ojczyzny wyciągajmy i podejmujmy właściwe decyzje, pamiętając o tym , że Polska jest Polską a Polak Polakiem. Wielu ludzi oddało swoje życie za wolną Polskę. Na nas, ludzi, którzy nie przeżyli tych dni, ciąży obowiązek pamięci.  Młodzież z udziałem dyrekcji szkoły, nauczycieli , rodziców, mieszkańców Leśnej, przy dźwiękach patriotycznych utworów Orkiestry Dętej z Olszyny  i  Kompani Honorowej Jednostki Wojskowej z Bolesławca , przemaszerowała  od leśniańskiego Ratusza ulicami miasta  pod Miejsce Pamięci, gdzie m.in. odsłonięto  nową tablicę pamiątkową z napisem :„Chwała poległym za Ojczyznę –Społeczeństwo Gminy Leśna”

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Jan Surowiec –Burmistrz Leśnej, następnie odczytany został Apel Poległych, a żołnierze wykonali salwę honorową. Szanowni goście i delegacje zakładów pracy ,nauczyciele wraz z  uczniami  złożyli kwiaty   ku pamięci poległych za Ojczyznę. Po zakończeniu uroczystości w Rynku  na uczestników czekała żołnierska grochówka.

Narodowe Święto Niepodległości było wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Do przeżywania takich chwil niech nas zachęcają

słowa Patrona naszej szkoły Jana Pawła II :

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.”

                                                                                                                                                          Anna Bierła

Monika Gąsiorowska