Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

Wieczorek pożegnalny klas szóstych

Uroczyste pożegnanie klas szóstych stało się już tradycją w Naszej szkole. W tym roku prawie osiemdziesięciu absolwentów opuszcza mury Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku. I to przede wszystkim dla nich został zorganizowany 21 czerwca wieczorek pożegnalny.

 Swoją obecnością zaszczycili Nas również Rodzice, zaproszeni goście- w osobach: zastępcy burmistrza Leśnej Pani Gabrieli Pijanowskiej, sekretarza Gminy  Leśna Pani Anny Stelzer, zastępcy przewodniczącego rady miejskiej w Leśnej Pana Marka Kusibab, instruktora Pana Karola Kusibab, a także dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji. Nad przebiegiem uroczystości  czuwali wychowawcy klas szóstych: Pani Anna Małek- Fedorowicz, Pani Dorota Kusibab, Pani Aleksandra Sobczyk oraz Pan Jarosław Zimowicz. Całość rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu uczniów klas szóstych. Po przywitaniu przybyłych gości głos zabrała dyrektor Pani Beata Czeczot oraz Burmistrz Leśnej i przedstawiciele rodziców. Pani dyrektor podkreśliła, że za kilka dni ten moment przejdzie do naszej wspólnej historii, bowiem kończy się nie tylko ważny etap życia absolwentów, ale i  dla nas, nauczycieli, jest to niezwykle wzruszająca chwila.  Kiedy po raz pierwszy przyjeliśmy w mury tej szkoły młodych ludzi, rozpoczął się etap kształtowania Ich charakterów, rozwoju i dojrzewania. W ciągu minionych sześciu lat zmienili się – dorośli. I choć pewnie nawet tego jeszcze nie czują – to najważniejsza zmiana w życiu. Teraz już tylko będzie proces szlifowania tego, co zostało uformowane w murach tej szkoły.  To niezwykle miły moment dla nauczyciela – zobaczyć wynik swojej pracy, nie tylko pracę pojętą jako  przekazywanie wiedzy. Nauczyciel, któremu naprawdę zależy na wychowaniu podopiecznych – zawsze oddaje cząstkę siebie – swoje doświadczenie, wiedzę, emocje.

 Następnym punktem wieczoru było wręczenie nagród dzieciom za ich osiągnięcia naukowe i sportowe na przestrzeni sześciu lat, a także wręczenie podziękowań rodzicom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju i funkcjonowania środowiska szkolnego. Część oficjalną zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli klas szóstych.

O poczęstunek po występach zadbali rodzice, których pomoc okazała się nieoceniona. Dlatego w ich stronę wychowawcy klas szóstych kierują szczególne podziękowania.  Za pomoc w przygotowaniu wieczorku dziękujemy również wszystkim tym, bez których byłoby nam trudno:)

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Wychowawcy klas szóstych