Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

Jubileusz w Naszej Szkole

Uroczystość, której mottem przewodnim stało się hasło: ,,Drogą Miłości idziemy tak jak chciałeś”, odbyła się 6 czerwca 2017 roku, dokładnie dziesięć lat po wydarzeniu " Nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Smolniku ".Ta myśl stała się motywacją do wytrwałej, ciężkiej pracy wszystkich, którzy byli i nadal są związani z tą placówką.  Akademia zgromadziła społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów i absolwentów, rodziców, mieszkańców oraz zaproszonych gości. Obchody jubileuszowe zainaugurowane zostały Mszą Świętą. Nabożeństwo celebrowane było przez ks. Artura Kotrysa. Po Eucharystii, zaproszeni goście i cała szkolna społeczność kontynuowała jubileuszowe obchody na terenie szkoły.   

Dyrektor szkoły - pani Beata Czeczot, w swoim przemówieniu przypomniała o tym, jak zrodziła się idea Nadania Szkole imienia Jana Pawła II. Wyraziła także wdzięczność tym osobom, stowarzyszeniom i instytucjom, które wspierały tę szlachetną inicjatywę. Podkreśliła ,że wybór Patrona pozwala prowadzić uczniów ku niepodważalnie słusznym wartościom, w oparciu o wciąż niedościgniony wzór, będący niewątpliwym autorytetem dla każdego człowieka. Na koniec swego wystąpienia - z okazji jubileuszu - panie dyrektorki wręczyły, wyróżnionym przedstawicielom instytucji, zakładów pracy i stowarzyszeń współpracujących na rzecz szkoły i uczniów "Pamiątkowe medale", które odebrali: sekretarz Gminy Leśna pani Anna Stelzer, pan Konrad Rowiński- Członek Zarządu Powiatu Lubańskiego, ks. Jan Dąbski- proboszcz Parafii rzymsko- katolickiej pw. Jana Chrzciciela, pani Regina Lewandowska właścicielka firmy ADAMPOL, pani prezes Katarzyna Wysota oraz pan Marek Kusibab-przedstawiciele spółki z o/o SYNERGIA w Leśnej, pan Robert Czeczot prezes Leśniańskiego Towarzystwa Sportowego w Leśnej.Zaproszeni goście, m. in.: władze samorządowe powiatu, gminy, parafii, dyrektorzy szkół  i placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji społeczno - kulturalnych, organizacji społecznych i stowarzyszeń sportowych, a także  jednostek użyteczności publicznej- w swoich wystąpieniach podkreślali, że szkoła w Smolniku jest placówką niezwykłą, w której wszyscy, a zwłaszcza uczniowie czują się jak w domu.Przemawiający goście wyrażali podziw dla osiągnięć, dokonań i działań szkoły w ostatnim dziesięcioleciu. - Dzisiejszy Jubileusz jest szczególną okazją do podziękowania pedagogom za wieloletnią trosk
ę o rozwój intelektualny dzieci, a także za pielęgnowanie w młodych ludziach najwyższych wartości i idei, którymi powinni kierować się w swoim przyszłym życiu – mówił Konrad Rowiński, członek zarządu powiatu lubańskiego. Pani Anna Stelzer w swoim wystąpieniu podkreśliła, że szkoła w Smolniku dokłada wszelkich starań, aby proces wychowawczy i dydaktyczny był na najwyższym poziomie, życzyła dyrekcji i kadrze pedagogicznej dalszego rozwoju oraz sukcesów. Zaproszeni goście wręczyli wiązanki kwiatów, upominki oraz składali, na ręce pani dyrektor, serdeczne życzenia i gratulacje. Byli wśród nich: Sekretarz Gminy Leśna- pani Anna Stelzer; ks. Artur Kortys;  dyrektor MDK w Lubaniu - pan Marek Kachniarz; dyrektorka OKiS w Leśnej - pani Agnieszka Smolińska; dyrektor gimnazjum w Leśnej - pani Teresa Boczula; radni miejscy  -  przewodnicząca komisji infrastruktury w Leśnej- pani Teresa Kęska oraz absolwent szkoły ( student Politechniki Wrocławskiej) - Wiktor Misztal, który podkreślił nadzwyczajność chwili, gdy znowu może być z tymi, którym zawdzięcza piękne wspomnienia chwil spędzonych w tej placówce.Kolejnym punktem, okazjonalnej uroczystości, był niezwykły i uroczy program artystyczny ku czci świętego Jana Pawła II. Wyeksponowano w nim wiersze Karola Wojtyły i podkreślono ważne w Jego życiu idee i wartości, którym był wierny do końca swoich dni. Ten fakt, został przekazany zgromadzonym, poprzez starannie dobrane i zaprezentowane utwory poetyckie oraz muzyczne , a także uważnie wyeksponowane pięknie wykonanymi układami tanecznymi  w wykonaniu uczniów szkoły i jej  absolwentów. Byli wśród nich: Amelia Jasińska , Wiktor Misztal, Daria Jakubowska, Zuzanna Michalik  i Dawid Kusibab.         
Miłą niespodzianką dla dzieci był piknik, podczas, którego czekały na uczniów liczne atrakcje przygotowane we współpracy z OKiS w Leśnej, MOPS w Leśnej, Radą Rodziców, LTS Leśna i panią Agnieszką Zaganiacz. Na dzieci czekało malowanie twarzy, konkursy plastyczne, sportowe, ciekawe, kolorowe, bajkowe,, balonowe arcydzieła” oraz gogle, które umożliwiły inne widzenie świata w atmosferze świetnej zabawy. Kog

Nad całością przedsięwzięcia czuwały : pani dyrektor szkoły - Beata Czeczot i wicedyrektor szkoły - pani Maria Załęczna, a jego wykonanie było uzależnione od wielkiego zaangażowania - wszystkich nauczycieli, zatrudnionych w placówce. Do realizacji zadań zostali również włączeni pracownicy obsługi i administracji, a także, w szczególny sposób - Rada Rodziców i rodzice uczniów szkoły.

Dyrekcja szkoły składa gorące podziękowania Wszystkim współpracownikom oraz ludziom dobrej woli za pomoc i wkład pracy w realizację uroczystości.

Galeria Zdjęć