Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

Dzień Edukacji Narodowej w Leśnej

Wśród dni zapisanych na kartkach szkolnego kalendarza w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Smolniku są dni szczególne. Do takich należą święta, które razem celebrujemy.13 października wspólnie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Uroczysty apel rozpoczęliśmy o godzinie 11.00. Zebraliśmy się w hali sportowej odświętnie ubrani, w pogodnych nastrojach, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Uroczystość miała charakter oficjalny, więc prowadzący uczniowie z oddziałów gimnazjalnych rozpoczęli ją od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz odśpiewania hymnu narodowego.

Dyrektor Szkoły, Beata Czeczot, zabrała głos. W przemówieniu zwróciła się przede wszystkim do zgromadzonych gości i przyjaciół szkoły, jak również do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych naszej placówki. Podkreśliła, jak istotną rolę we wszechstronnym rozwoju uczniów odgrywają ich przewodnicy po labiryntach wiedzy-nauczyciele. Są to osoby kreatywne, otwarte na potrzeby drugiego człowieka, ambitne i poszukujące nowych rozwiązań w swojej pracy. Życzyła wszystkim pracownikom sukcesów, radości płynącej z pracy, osiągnięć i przede wszystkim zdrowia oraz tego, co powszechnie jest zwane szczęściem. Podkreśliła osiągnięcia uczniów, których nie byłoby, gdyby nie wytrwała i konsekwentna praca nauczycieli.Zwróciła się do tych pedagogów i pracowników administracji i obsługi, którzy zostali wyróżnieni za osiągnięcia w pracy Nagrodą Dyrektora. Przekonywała, że to właśnie ich praca przyniosła satysfakcjonujące efekty dla całej szkolnej społeczności.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnej, Stanisław Marczyński, który na ręce Dyrektor Szkoły złożył wiązankę kwiatów dla wszystkich świętujących.Następnie wystąpił Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej, Mariusz Szwarczyński. W imieniu Komendy Hufca ZHP wręczył podziękowania od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nauczycielkom-druhnom, które prowadzą w naszej szkole drużyny: zuchową i harcerską.


Kolejnym gościem składającym życzenia był prezes Leśniańskiego Towarzystwa Sportowego-pan Robert Czeczot


 Przedstawicielem burmistrza na uroczystości była Inspektor ds. Oświaty, Renata Brodowicz. W swojej wypowiedzi podkreślała ważną i odpowiedzialną funkcję nauczycieli. 
Apel uatrakcyjnił humorystyczny występ zatytułowany „Pracownik oświaty wie wszystko, a jak nie wie, to też wie wszystko”. W „krzywym zwierciadle” przedstawił, jak uczniowie chcieliby widzieć swoich nauczycieli. Występ ten został przygotowany przez uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkoły podstawowej klas młodszych i starszych. Młodzi artyści bardzo zaangażowali się w swoje role, ale swobodnie i z uśmiechem pokazali dobrą współpracę mimo różnicy wieku. Scenariusz połączył występy wokalne najmłodszych z aktorskimi i tanecznymi popisami starszych. Brawa były dowodem uznania dla występujących.

 


Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim pracownikom oświaty. Bez ich pracy i poświęcenia trudno byłoby realizować przedsięwzięcia i osiągać sukcesy dydaktyczno - wychowawcze. Dziękujemy!
 
Monika Gąsiorowska

GALERIA ZDJĘĆ