Get Adobe Flash player
Start Szkoła promująca zdrowie

“Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”

W dniu 16 października, czyli “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”- uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. Katarzyną Waniczek uczestniczyli w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Uczniowie z innymi dorosłymi osobami przez 30 minut prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Spotkanie zorganizowane było przez pracowników OKiS w Leśnej. Dzięki takim akcjom chcemy pokazywać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie, (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP). Dziękujemy pracownikom OKiS w Leśnej za zaproszenie do udziału w akcji.