Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

XII Dzień Papieski

Nasza szkoła w 2007 r.: ,,wszyscy o tym wiecie IMIĘ swoje podała na necie''. Od momentu , tej  historycznej chwili, każdego roku , uczestniczymy w  zjazdach szkół imienia Jana Pawła II organizowanych w Legnicy . Mamy okazję spotykać się w gronie reprezentantów Rodzin Szkół Patrona naszej placówki.

Ze względu na to , że nasi uczniowie byli laureatami ubiegłorocznych konkursów artystycznych,  w tym roku zostaliśmy wyróżnieni przez Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, poprzez zaproszenie  nas do przygotowania i zaprezentowania występu, uświetniającego obchody XII Dnia  Papieskiego  w Legnicy. .           

Uczniowie szkoły przedstawili widowisko pt. ,,Iść przed siebie ku celowi " wg scenariusza, opracowanego przez p. M. Michalik i p. D. Kusibab. Występ dzieci spotkał się z niezwykle serdecznym odbiorem przesłań i myśli Papieża Tysiąclecia. Oklaski dla młodych artystów i słowa uznania wyrażone przez Jego  Magnificencję  ks. Biskupa Marka Mendyka jak również podziękowania Ojca Dyrektora Wydziału Katechetycznego - ks. Jarosława Kowalczyka  , skierowane także do  nauczycieli - opiekunów (p. M.Michalik , p. D. Kusibab i p. E. Mąkowskiej - emerytowanej nauczycielki w/w placówki ), świadczyły o docenieniu twórczej  pracy , podjętej przez  realizatorów przedsięwzięcia. Przy tej okazji , opiekunowie występującej grupy uczniów, pragną wyrazić  podziękowania RODZICOM  dzieci,  za okazaną pomoc w przygotowaniach do  występu i  przychylność !                                                                        

To dzięki  Państwa życzliwości - dzieci mogły z dumą  i entuzjazmem reprezentować szkołę oraz  służyć swoimi talentami : ,,ku radości innych '' jednocześnie, będąc orędownikami prawd i wartości niepodważalnego autorytetu ,którym jest Patron naszej szkoły - JAN PAWEŁ II.