Get Adobe Flash player
Start Uroczystości i wydarzenia szkolne

11 listopada

11 listopada, jak co roku obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczną uroczystość z okazji Święta Niepodległości zapamiętamy na długo, ponieważ byliśmy jej współorganizatorami. 

 

Oficjalne obchody Święta odbyły się w niedzielę, 11 XI 2012roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej. Około godziny 13.00 przywitała wypełnioną po brzegi salę widowiskową pani Dyrektor OKiS w Leśnej Joanna Pietras. Zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego i wprowadzono poczty sztandarowe. Następnie zabrał głos pan Burmistrz Miasta i Gminy Leśna, Jan Surowiec, który szczególnie podziękował licznie przybyłym mieszkańcom gminy, pocztom sztandarowym oraz przedstawicielom władz samorządowych.

Po oficjalnej części zabrała głos pani Aleksandra Lejko, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, która odczytała pouczający i bardzo ciekawy referat historyczny dotyczący histori i utraty i odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wystąpieniu temu towarzyszył pokaz multimedialny przygotowany przez panią bibliotekarkę naszej szkoły – Katarzynę Waniczek.


Nadszedł czas na prezentację spektaklu „Sen o wolności” przygotowanego przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Katarzyny Jabłońskiej, p. Katarzyny Zając-Ostrowskiej i p. Moniki Gąsiorowskiej wspieranych przez pracownika OKiS-u p. Krzysztofa Krzemińskiego –odpowiedzialnego za sprzęt nagłaśniający i oświetlenie.

Przedstawienie rozpoczęła wzruszająca piosenka pt.:„Niepodległość” wykonana przez chór i solistów, po której odbyła się scenka z babcią i wnukami rozmawiającymi o tym, jak Polska straciła niepodległość. Recytatorzy wygłosili teksty o potrzebie wiedzy o Ojczyźnie i jej historii, koniecznej do rozumienia współczesnej rzeczywistości. 

Następnie wysłuchaliśmy piosenki „Przybyli ułani”, podczas której wystąpiły dziewczynki ubrane w stroje ludowe i chłopcy w ułańskich czapkach. 

Kolejni recytatorzy przybliżyli nam trudny dla Polski okres zaborów, powstań i Wielkiej Emigracji. Odbyło się symboliczne zakrycie polskiej flagi czarnym materiałem przypominającym niezwykle bolesny czas rozbiorów. Przypomniano również zrywy narodowościowe – powstanie styczniowe i listopadowe, jak również działalność Henryka Dąbrowskiego. Zabrzmiała pieśń legionów polskich. 

Piosenka „Orła cień” wraz z recytacjami wprowadziła nastrój odradzania się polskości. Czas I wojny światowej uczniowie zaprezentowali w dramatycznej scenie – ubrani na czarno, przy mocnych dźwiękach metalowej muzyki.

W ten sposób spektakl wprowadził nas w czas dla Polski i Polaków radosny – czas odzyskania niepodległości: „I nadszedł 11 XI 1918 roku, Polska znów była wolna”. 

Uroczyście podniesiono biało – czerwoną flagę i zabrzmiała radosna pieśń pt. „Flaga”. Mali aktorzy machali biało – czerwonymi chorągiewkami, symbolami wolności.

Przedstawienie zakończyło się słowami „Nasz sen o wolności się spełnił” oraz piosenką „Wolności sen”. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca…    

W imieniu Samorządu Lokalnego zabrał głos p. WalterStraszak, który podziękował występującym, ich opiekunom oraz p Dyrektor szkoły – p. Beacie Czeczot.

Mali artyści otrzymali niespodziankę – kosz pysznych słodkości.

W świątecznych nastrojach, rozumiejąc, czym dla nas jest Ojczyzna i wspólne świętowanie, rozeszliśmy się do domów, w których jeszcze długo dyskutowaliśmy o tym, czego byliśmy świadkami…

„Nasz „Sen o wolności” się spełnił. Mamy świadomość, iż jesteśmy współodpowiedzialni za kształtowanie się tej wolności w naszej współczesnej rzeczywistości.

W imieniu społeczności Szkoły im. Jana Pawła II w Smolniku
Monika Gąsiorowska